คิดถึง ไหม คิดถึง "เรือนไหม"

เรือนไหม-ใบหม่อนถือกำเนิดเมื่อ ปี พ.ศ. 2530 โดยสืบทอดธุรกิจการค้าเส้นไหมของครอบครัว ซึ่งดำเนินกิจการต่อเนื่องมาตั่งแต่ ปี พ.ศ. 2468 พัฒนาสู่ธุรกิจด้านหม่อนและไหมครบวงจรโดยได้ทำความร่วมมือกับนิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหม จังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ จัดตั้งศูนย์วิถีชีวิตคนกับไหม เพื่อจัดแสดงอุปกรณ์การทอผ้าไหม ผ้าไหมโบราณและโรงเรียนสอนทอผ้าไหม