NEWS

ภาพข่าวทั่วไป
ภาพข่าววีดีโอ
คณะผู้ให้คำปรึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เครือกลุ่มแม่บ้านทอผ้าจากจังหวัดหนองคาย คณะผู้แทนจาก สวทช สกว bedo nanotech เข้าเยี่ยมชมโรงงานสาวไหม เครือข่ายแกนนำทอผ้าจากจังหวัดชัยภูมิ
เข้าเยี่ยมชมโรงงสาวเส้นและฟอกย้อมเส้นไหม คณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสานวิทยาเขตสุรินทร์เข้าเยี่ยมชมโรงงาน คณะกรรมการจาก bedo เข้าตรวจประเมินเพื่อให้ตรารับรอง ผู้ดูงานสาธาณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าเยี่ยชมเข้าเยี่ยมชมโรงงา ประชุมเครือข่ายไหมนครชัยบุรินทร์ เจ้าหน้าที่าก bedo เข้าตรวจเยี่ยม ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิระจำ
คณะเกษตรศาสตร์ คณะผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบมาตรฐานสิ่งทอ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน คณะผู้ตรวจจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม คณะนักศึกษาจากปริญญาโท จากมหาวิทยาลัย MJA ประเทศฟิลิปปินเข้าเยี่ยมชมร้านเรือนไหม ออกรายการ ธุรกิจติดดาว ออกอากาศทาง ททบ 5 ลงนามบันทึกข้อตกลงการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมครบวงจร ออกรายการ ธุรกิจติดดาว ออกอากาศทาง ททบ 5 คณะจากภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะผู้ดูงานจากอุตาหกรรมไหมขอนแก่น เข้าเยี่ยมชมโรงงานสาวและฟอกย้อมสีเส้นไหม ผู้แทนจากสถาบันอาชีวะศึกษาสุรินทร์เข้า
มอบของที่ระลึก

Copyright 2016 Ruenmai-Baimon  All right reserved