SILK

Ruenmaii Heritage ทอด้วย Saren Silk ซึ่งเป็นเส้นไหมสีเหลืองคุณภาพสูงเพาะเลี้ยงโดยเครือข่ายผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม หจก.เรือนไหม-ใบหม่อน สาวด้วยเครื่องสาวอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการสาวเส้นไหมน้อยอันเป็นเทคนิคพื้นถิ่นของจังหวัดสุรินทร์ ทำให้ได้เส้นไหมที่มีคุณภาพสูงเงางาม เมื่อทอเป็นผ้าไหมจะได้ผ้าไหมที่เนียนนุ่มไม่ยับง่ายเงางาม มีอายุกาใช้งานที่ยาวนาน หมาะสำหรับสวมใส่ในชีวิตประจำวัน
ผ้าไหมสีพื้นไม่มีลวดลาย ย้อมสีเคมี ทอ 1 เส้นและ 2 เส้น จำหน่ายเป็นหลา หลาละ 
300 – 550 บาท
ย้อมสีธรรมชาติ ทอ 1 เส้นและ 2 เส้น จำหน่ายเป็นหลา หลาละ 
650 – 900 บาท ผ้าไหมสีพื้นไม่มีลวดลาย ยกดอกพิกุล และอื่นๆ จำหน่ายเป็นหลา 
หลาละ 600-800 บาท ผ้าไหมยกดอกลูกแก้ว จำหน่ายเป็นหลา 
หลาละ 400 - 600 บาท ยกดอกลายแบงคอกโรส 
ยกดอกลายพิกุล ยกดอกลายอื่นๆ กว้าง1.8 เมตร ยาว 2 เมตร
ผ้าไหมลายริ้ว ผ้าคลุมไหล่ ย้อมสีธรรมชาติ ย้อมสีเคมี ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร 
ราคา 2500 บาท กว้าง 1 เมตร ยาว 4 เมตร 
ราคาผืนละ
30,000 – 150,000 บาทแล้วแต่ลาย ผ้าไหมโสร่ง ผ้าไหมมัดหมี่สมปักปูม กว้าง1 เมตร ยาว 2 เมตร
ราคาผืนละ 6500 บาท ผ้าคลุมไหล่มัดหมี่ลายสมปักปูม

Copyright 2016 Ruenmai-Baimon  All right reserved