- SERVICES -

ย้อนกลับ
ขึ้นเส้นยืนหัวม้วนไหม บริการย้อมสีเส้นไหมเพื่อขึ้นเส้นยืนหัวม้วนไหม ทั้งเส้นยืนประเภทสีพื้นและเส้นยืนประเภทลายริ้ว (สโร่ง สไบ ราชวัตร เกล็ดเต่าฯ) ด้วยเส้นไหมคุณภาพสูง พร้อมบริการเก็บตะกอ ตั้งแต่ 2 ตะกอ 3 ตะกอ 4 ตะกอ 5 ตะกอ (รับรองผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและมาตรฐานตรานกยูงพระราชทาน)

Copyright 2016 Ruenmai-Baimon  All right reserved